CRAWFISH FESTIVAL 2016 SPONSORS & DONATORS

Giáo Xứ xin chân thành cám ơn các Thương Mại và quí vị Ân Nhân đã Yểm Trợ Hội Chợ Crawfish Festival 2017:

 1. Silver Eagle Distributors-Budweiser Beer               $8,000.00
 2. Big Star Honda   $2,000.00
 3. Phở 518-Pearland            $2,000.00
 4. Chợ Đông Mai   $500.00
 5. Fabrics World K-Furniture            $500.00
 6. Giò Chả Đức Hương        $2,000.00
 7. Anh Chị Hùng & Betty    $500.00
 8. KA Diamonds- Khu Hồng Kông 4                $400.00
 9. ÔB Mai Văn Phúc - Joseph's Nursery       $2,000.00
 10. ÔB Nha Sĩ Lâm Quang Thắng       $6,000.00
 11. Tổ hợp y tế Vân Lang      $2,000.00
 12. ÔB Thân Vĩnh Xứng -Thomas Care Care  $500.00
 13. Vườn An Nghỉ - Forest-Park East               $2,000.00
 14. Kingspoint Condos LLC   $3,000.00
 15. Best Grinding & Machining Inc.  $10,000.00
 16. ABSOLUTE Realty Kevin Đức Nguyễn -Bảo trợ ban an ninh            $2,000.00
 17. Liễu Gia Trang TLC Touch Inc.      $700.00
 18. Bún Bò Huế Đức Chương #3        $2,000.00
 19. Thầy Sáu Lê Văn Rõ & Cô Hương               $500.00
 20. ÔB Mai Văn Đạt $300.00
 21. P&S Complete Auto repair & Body Shop Inc.       $1,000.00
 22. Tiệm vàng Ngọc Trâm     $300.00
 23. Bác Sĩ Nguyễn Đông Châu             $2,000.00
 24. ÔB Phạm Thái - Dona Fashion     $1,000.00
 25. Chợ Đại Hoa       $400.00
 26. Phở Thy (Fuqua St)         $500.00
 27. Tang Car Wash  $400.00
 28. Bà quả phụ Trần Văn Nhương    $500.00
 29. ÔB Nguyễn Dung -Chí    $1,000.00
 30. BS Cecilia Trần Thuỳ Trang - Pearlevison Eye Central, Inc $500.00
 31. ÔB Hồ Ngọc Thành -Bình Linda   $500.00
 32. ÔB Trần Văn Hiệp - Huệ $500.00
 33. ÔB Trần Văn Hùng -Yến $500.00
 34. ÔB Bùi Hữu Tuấn              $500.00
 35. AC Nguyễn Đông Thìn -Điệp        $400.00
 36. Mustang Cleaner             $1,000.00
 37. Bà Cố Nguyễn Lệ Hằng   $300.00
 38. Chợ Thanh Bình                $500.00
 39. Đức Phương Thạch Chè $1,000.00
 40. Bà Nguyễn T Phúc            $200.00
 41. ÔB Bùi Chí Hướng            $300.00
 42. Gia Tộc Thánh Tuân         $1,000.00
 43. ÔB Trần Văn Ước             $400.00
 44. AC Hoàng Văn Từ             $400.00
 45. ÔB Hoàng Văn Long        $500.00
 46. Phạm Thắng       $400.00
 47. Thầy Nguyễn Anh Tú & Dung      $3,000.00
 48. ÔB Cố Bùi Đình Bắc          $500.00
 49. ÔB Nguyễn Trương Tri   $300.00
 50. Nguyễn Văn Tinh             $300.00
 51. New York Life    $500.00
 52. Wise Tutoring    $500.00
 53. Gia Tộc Thánh Khoa        $400.00
 54. ÔB Nguyễn Đình Phương             $200.00
 55. Trần Ly /Minh    $300.00
 56. Ẩn Danh               $300.00
 57. Anh Chị Nguyễn Văn Thảnh & Andrew Phan        $2,000.00
 58. Minh Gift Shop $2,000.00
 59. Christine Quỳnh AB Realty & Mortgage  $3,000.00
 60. Phở Vi Vi              $500.00
 61. Dignity Memorial             $500.00
 62. VIET-TV, ABTV bảo trợ quảng cáo            
 63. ÔB Yvonne Gilman          $500.00
 64. Chợ Bến Thành bảo trợ Ca Sĩ Trường Vũ               
 65. Rosa Pharmacy bảo trợ Ca Sĩ Nguyễn Hồng Nhung           
 66. Chị Châu Anh bảo trợ Ca Sĩ Mai Thiên Vân,Thành Lê,Vương Phùng Sơn, Khành Trân                                                                                                                   
 67. ÔB Nhất & Thơm ủng hộ  500 lbs tôm làm bánh xèo        
 68. Anh Lãng Nguyễn Direct Furniture-lô hạng nhất bộ nệm Tempur Pedic  
 69. ÔB Nguyễn Văn Nhất ủng hộ 500 lbs tôm bánh xèo         
 70. AC Phạm Văn Hùng & Liên ủng hộ 1000 lbs tôm 
 71. ÔB Dụ ủng hộ riềng        
 72. ÔB Đô ủng hộ xôi & bánh cam   
 73. ÔB Toản ủng hộ rau thơm
HỘI CHỢ CRAWFISH FESTIVAL 2017
April 28th - 29th, 2017

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về những Hồng Ân mà Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo đã lãnh nhận qua việc tổ chức Hội Chợ năm nay được mọi sự tốt đẹp. Giáo Xứ và Ban Tổ Chức Hội Chợ xin chân thành tri ân : Quý Mạnh Thường Quân; Quý Cơ Sở Thương Mại, Quý Ân Nhân , Quý Giáo Dân trong  Giáo Xứ đã đóng góp tài chánh, hiện vật ,bảo trợ Ca Sĩ ,công sức , và mua  vé số  vào việc tổ chức hội chợ mùa Xuân năm nay. Nhất là quý vị đã tới tham dự hai ngày hội chợ vừa qua,quý Ca Nghệ Sĩ, Ban Nhạc,MC. Giáo Xứ và Ban Tổ Chức xin cám ơn sự tham dự đông đảo của quý vị. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn Hồng Ân  xuống trên toàn thể quý vị.
 
Sau đây là kết quả các lô trúng đã được xổ vào ngày 29 tháng 4 năm 2017

Lô Độc Đắc:                            06694
Lô Hạng Nhất :                        13036
Lô Hạng Nhì :                          47010
Lô Hạng Ba :                           32179


10 Lô an ủi, mỗi lô trị giá $100, gồm các vé mang số sau đây:
34911  21693  47423  14112  44546  34561  33771  03321  26412  16779

Below are result for Spring Crawfish Festival 2016 Raffle Ticket at Vietnamese Martyrs Catholic Church drawn on April 29th , 2017. Winning Raffle ticket numbers are as follow:

Grand Prize:                            06694
1st Prize :                                13036
2nd Prize :                                47010
3rd Prize:                                  32179

10 Consolation prize raffle tickets:
34911  21693  47423  14112  44546  34561  33771  03321  26412  16779

Congratulation to all winners. Contact parish to claim prize if you have a winning raffle ticket. Please forward this info or go to www.gxcttdvn.org to your friends and families.

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Ban Tổ Chức Xin Chân Thành cảm tạ


Video Hội Chợ Spring Crawfish 2016 @copyright ABTV