HỘI TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN
( APOSTLESHIP OF PRAYER )

Hội Tông Đồ Cầu Nguyện với Sứ Mệnh giúp các Kitô Hữu sống hằng ngày theo ước  muốn Phục Vụ Thiên Chúa với tất cả đời sống và bản thân, trở nên một hy tế sống động  và cầu nguyện không ngừng cho các nhu cầu của Giáo Hội và Thế Giới, theo ý chỉ của  Đức Giáo Hoàng. Hội đã được các Đức Giáo Hoàng Piô IX, Đức Giáo Hoàng Leô XIII, Đức Giáo Hoàng Piô XII phê chuẩn và khuyến khích.

* Thánh Giáo Hoàng Gioan -Phaolô II đã khuyến kích và đề nghị áp dụng các phương tiện truyền thông thích hợp và hiện đại, để giúp các Kitô Hữu thời bây giờhữu hiệu hơn.

* Ngày 8 tháng 1 năm 2017Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phát biểu : Tôi mong muốn và mời các Kitô Hữu tham gia Mạng Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, những ý chỉ cầu Nguyện mà Cha gửi ra cho Giáo Hội mỗi tháng. được truyền bá trên mạng lưới điện toán xã hôi, Bằng phương thức này, Hội Tông Đồ Cầu Nguyện sẽ tiến bước và sự Hiệp Thông trong Cầu Nguyện được phát triển hơn.

* Mạng Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng có hoạt động trong 98 Quốc Gia với 35 triệu người Công Giáo. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể có hoạt diện trong 56 Quốc Gia,Chi nhánh Trẻ với 1,6 triệu Thiếu Nhi và Giới Trẻ từ 5 tới 25 tuổi

1-TIỂU SỬ & DANH XƯNG:
Hội Tông Đồ Cầu Nguyện (Apostleship Of Prayer) đã được Cha Phanxicô Xaviê Gautrelet Dòng Tên khởi xướng, Hội đã được Giáo Hội chính thức thành lập tại Pháp năm 1844 và Đức Giáo Hoàng đã giao trách nhiệm cho Dòng Tên tổ chức Hội Tông Đồ Cầu Nguyện và phổ biến tới toàn thể Kitô Hữu trên Thế Giới.

2- MỤC ĐÍCH:
-           Hội Tông Đồ Cầu Nguyện là lối mòn Tâm Linh, cảm ứng được biểu hiện của Trái Tim, Trái Tim con người và Thánh Tâm Chúa. Đó là Con Đường của Trái Tim
-           Sẵn sàng làm việc Tông Đồ, cộng tác với các sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa đếnmọi người. Liên kết với Thánh Tâm Chúa Giêsu để phục vụ Giáo Hội trên toàn Thế Giới bằng lời Cầu Nguyện và phục vụ Công Lý.
-           Liên kết với nhiều triệu Hội Viên Hội Tông Đồ Cầu Nguyện trên Thế Giới, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện theo các ý chỉ của Đức Thánh Cha mỗi tháng,theo nhu cầu khẩn thiết của Giáo Hội và Xã Hội đang xảy ra trên Thế Giới.
-           Mời gọi chúng ta sống kết hợp với Bí Tích Thánh Thể thường xuyên
-           Liên kết với các Hội Viên Cầu Nguyện cho những nhu cầu của Giáo Xứ, Gia Đình và bản thân.

3- SINH HOẠT :

A - Hội Viên Cầu Nguyện:
• Liên kết với các Hội Viên trên Thế Giới Cầu Nguyện theo ý chỉ hằng tháng, hằng ngày của Đức Thánh Cha,
• Dành 3 lần trong ngày: Sáng, trưa và chiều để liên kết đời sống hằng ngày của mình với Chúa Giêsu Phục Sinh và ý muốn sẵn sàng làm việc Tông Đồ ở những nơi sinh hoạt trong ngày.
• Tham gia trong các sinh hoạt của Giáo Xứ và của Hội

B - Hội Viên Chầu Thánh Thể và Cầu Nguyện :
• Sinh hoạt như Hội Viên Cầu Nguyện,
•           Tham gia 1 giờ Chầu Thánh Thể, được tổ chức từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều, từ Thứ Hai tới Thứ Sáu hằng tuần. Hội Tông Đồ Cầu Nguyện nhận trách nhiệm điều hành.
Để hướng dẫn và giúp chúng ta Cầu Nguyện hữu hiệu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa phương thức Cầu Nguyện theo 5 ngón tay của 1 bàn tay :
-           Ngón Cái gần mình nhất, Chúng ta cầu nguyện cho những người chúng ta có nghĩa vụ Yêu Thương trong Gia Đình như Ông Bà, Cha Mẹ, Vợ Chồng
-           Ngón Trỏ, Chúng ta Cầu nguyện cho các vị có trách nhiệm truyền đạt kiến thức về xã hội hay tâm linh, vì Họ cần sự ủng hộ và hiểu biết để hướng dẫn người khác.
-           Ngón giữa cao nhất, Chúng ta cầu nguyện cho các vị Lãnh Đạo, cho Chính quyền và những vị có quyền hành. Họ cần được soi sáng và hướng dẫn của Thiên Chúa.
-           Ngón đeo nhẫn nhưng yếu nhất, Chúng ta cầu nguyện cho nhữngngười đau yếu, những người gặp phải những tai họa, về tinh thần cũng như thể xác.
-           Ngón út nhỏ nhất, Chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta, sau khi cầu nguyện cho những người khác, chúng ta có thể nhìn thấy và cầu xin những nhu cầu cần thiết cho mình theo đường lối tốt hơn, theo ý của Thiên Chúa.
điều hợp: ông Phaolô Tạ Văn Thường * đt: 832-577-1922